Om kinesiologi

Kinesiologi är läran om rörelser. En kinesiolog lär sig att läsa av hur nervsystemet reagerar och kan se hur kroppen kommunicerar och hanterar allt den utsätts för samt även hjälpa till att få kroppen att förstå hur den skall arbeta. Det finns många olika läror och tekniker inom kinesiologin men grunden är densamma där man läser av hur kroppen fungerar neurologiskt.

Det är möjligt att testa det mesta, men det finns fallgropar, varför det krävs utbildning för att kunna läsa av kroppen korrekt. Kroppens nervsystem kan vara stört på grund av t ex vätskebrist, miljögifter, stress eller trauman. När kroppen saknar information, har brister eller har kompenserat och inte är i balans kan svaren bli missvisande. Kvalitén på frågeställningen är också viktig. Ju bättre frågeställning desto bättre svar kan man få.

I vissa länder måste till exempel kiropraktorer, för att bli legitimerade, läsa kinesiologi för att lära sig att hitta det som är prioritet att arbeta med på klienten. På detta sätt kan felbehandlingar undvikas. De kinesiologer som ställer de bästa frågorna till nervsystemet och känner till de fallgropar som finns, får de bästa resultaten.

Hur kan det fungera?
I hela kroppen, i alla vävnader, finns det nervceller som sänder information till centrala nervsystemet och hjärnan om vad som händer i området där nervcellen sitter. Denna information bearbetas av hjärnan som i sin tur ger ut signaler till körtlar, organ, muskler som i sin tur skickar tillbaka information för verifiering och eventuell korrigering. Varje inåtgående signal (afferent, sensorisk) eller utåtgående (efferent, motorisk) signal sker med en elektrisk impuls på ca 0,55mV.

När en kinesiolog testar en muskel läggs ett svagt tryck som ökar från 0 till ca 5kg på till exempel en arm i en specifik riktning för att komma åt en speciell muskel. Tanken är att nervsystemet skall skicka fler och fler signaler till muskelfibrerna för att kunna behålla positionen. Om det inte går är det något som inte stämmer. Det kan vara muskeln i sig, nerverna som skickar signalerna, tolkningen av signalerna eller ett organ eller körtel som hör till muskeln som gör att det inte går att hålla emot.

Vad som är stört och vad det beror på kan kinesiologen ta reda på. Grundidén är att återuppväcka kroppens minnen och ge kroppen kraft att lösa upp eller ta bort orsaken till problemet, då kommer ofta mycket annat på köpet.


HKT - Holografisk kinesiologi

Ulf Kilman har sedan början av 1990-talet arbetat med hälsa. När han inte kunnat hjälpa sina kunder med befintliga tekniker har han letat vidare till han hittat lösningar på problemen han ställts inför. Tillsammans med sin fru Charlotte har han utvecklat ett system för att på snabbast och enklast möjliga sätt kunna hjälpa människor att bli friska och prestera på topp. Genom att läsa av klientens nervsystem och kombinera läror inom medicin, akupunktur, osteopati, homeopati, kraniosakrala behandlingar och flera andra alternativmedicinska tekniker, har Ulf satt ihop det behandlingssystem som han sett är effektivast för att få kroppen att arbeta rätt.

Hologram skapas med hjälp av två kameror som bygger upp en tredimensionell bild. Namnet holografisk kinesiologi togs för att arbetsmetoden arbetar med människokroppen från två håll både fysiskt och mentalt vilket tillsammans bildar en helhet och lika gärna som fysiska prolem kan ha en mental grundorsak kan mentala problem bottnas i fysiska besvär eller felaktig kost. 

För att få en människa att läka eller prestera max när det gäller behövs de rätta nycklarna. KILMANINSTITUTET har sett att ju bättre och mer exakta frågor vi ställer oss desto bättre svar och resultat får vi. Med holografisk kinesiologi kan vi hitta våra kunders individuella nycklar eftersom ingen människa är en annan lik, även om det finns många grundregler som gäller för oss alla.

 

TUNING

Med hjälp av TUNING är det möjligt att programmera om sig både medvetet och undermedvetet och även installera bättre sanningar i kroppen. Vill du till exempel gå ner i vikt, kunna njuta av att prata inför grupp, bli bättre på att prestera ditt bästa när det gäller eller få hjälp med att släppa gamla sorger och bekymmer är TUNING metoden vi sett är effektivast och enklast.

Att vi gör som vi gör i olika situationer har sina skäl och vill vi ändra på hur vi tänker och reagerar behöver vi programmera om oss. TUNING arbetar med att läsa av kroppens sanning och ser hur nervsystemet reagerar. Vi stärker eller ger kroppen nya positiva programmeringar och löser upp och tar bort obefogad negativism. PÅ detta sätt stärks dina styrkor och svagheter förminskas och du får lättare att vara ditt sanna jag.

Det är alltid bra att ha sunda vanor och en positiv inställning till livet men detta skall ske av sig själv. Om du måste tänka på att vara positiv kan du glömma detta när du är trött eller stressad. Med TUNING skalar vi bort det som fått dig att se livet negativt och framför allt får vi dina sinnen att fokusera på det som är viktigast för att du skall lyckas och må bra. 

Copyright © 2019 KILMANINSTITUTET AB