Cathrine Hallmans

Cathrine är uppvuxen på Lidingö utanför Stockholm och utbildad civilekonom. Hon spelade fotboll under 10 års tid på hög nivå, och har alltid haft ett stort intresse av människan och vad kroppen kan åstakomma med rätt hjälp. Väljer vi att ta vi ansvar för våra val i livet kommer vi att nå framgång.

Efter att själv gått hos Ulf under många år och sett hur kroppen gått från ständigt ont i magen, problem med utslag och diffusa symptom till fungerande mage, tydliga signaler och en stark kropp bestämde sig Cathrine för att utbilda sig hos Ulf.

Cathrine är nyfiken, påläst och har ett driv att vilja hjälpa medmänniskor till ett friskare och mer vaket liv.

Copyright © 2019 KILMANINSTITUTET AB