Charlotte Kilman

Charlotte Kilman – Uppvuxen på Sveriges västkust utanför Varberg och utbildad ingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, arbetade på försäkringsbolaget Skandia i 10 år, först som säljare och de sista åren som försäljningschef. Hennes intresse för kropp och själ har alltid varit stort och hon har löpande utbildat sig inom mental utveckling och t ex medicin vid Uppsala Universitet.

Charlotte har tillsammans med Ulf utvecklat ett mentalt system - TUNING® - som hjälper kunder att övervinna hinder och få hjälp att motivera sig och hantera situationer som tidigare varit svåra. När kunder får hjälp att programmera om sig blir det enklare att nå dit de önskar.

Under de år hon hjälpt kunder att bli fria från negativa mindset och hjälpt dem att fokusera på det som får dem att må bra och lyckas har kunder lärt sig att t ex övervinna sina tvivel, hinder, bli bättre på att fokusera rätt, hantera stress, bli friskare, starkare, få sin idealvikt, bli rökfri eller förbättra motivationen att välja rätt, älska sig själv eller göra det som krävs för att lyckas.

Med hjälp av TUNING är det möjligt att bygga upp ett mentalt immunförsvar. Kunderna lär sig också att använda sina styrkor och lösa upp och ta bort svagheter så att du alltid kan hantera det de möter i livet på ett positivt sätt. 

Copyright © 2019 KILMANINSTITUTET AB