AGE Reader

Det finns mång olika teorier om hur man bäst skall mäta kroppens fysiska ålder. På senare år har forskare börjat ena sig att AGE är ett mycket bra mätvärde.

Med en AGE Reader, läser man av huden under 15 sekunder och får en indikation på kroppens hälsostatus. Huden är kroppens största organ och speglar den inre hälsan. Man får eett värde som ger en indikation hur gammal kroppen är. Ju lägre värde av AGE-Advanced Glycation Endproducts som uppmäts desto bättre hälsostatus har vi. En av våra 30 åriga kunder hade mätt sin biologiska ålder i denna apparat på en mässa och mätaren visade 7 år. Detta var ett mycket bra kvitto på att han lever mycket sunt och att KILMANINSTITUTETs kostrekommendationer, behandlingar och FRIWAYs produkter verkligen hjälper kroppen att hålla sig ung och stark.

De som vill lägga om sin livsstil och kunna se resultatet kan mäta och följa upp sina resultat med AGE readern.

Kostanad: 100kr ink moms

Copyright © 2019 KILMANINSTITUTET AB